Πανω

Αναζήτηση
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εκπαίδευση - Πιστοποίηση Πληροφορικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - WINDOWS - INTERNET & OUTLOOK - WORD – EXCEL - ACCESS - POWER POINT

e-learning και εξ αποστάσεως από το σπίτι ή από το γραφείο σας

Ανακοινώσεις που αφορούν τα μαθήματα πληροφορικήςΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (10:00-15:00):

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL  (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD  (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS (10.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ ​POWERPOINT (17.00-22.00)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (10:00-15:00):

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (10.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ ​POWERPOINT (17.00-22.00)  

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2 & INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (10:00-15:00):

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS ​(10.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ ​POWERPOINT (17.00-22.00)  

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)  ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (10:00-15:00):

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  WORD 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS ​(10.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ​POWERPOINT (17.00-22.00)  

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  WORD  (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ​POWERPOINT (17.00-22.00)  

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD  (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  EXCEL (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (10:00-15:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS  (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 IΟΥΛIOY WORD  (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛIΟΥ EXCEL (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 IOYNIOY INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  POWERPOINT (10.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 19 IOYΛIΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ​POWERPOINT (17.00-22.00)  

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ EXPERT IN OFFICE | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ  POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 


ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 10.00-17.00


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ  WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (10:00-15:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS  (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IΟΥNIOY WORD 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 IOYNIΟΥ WORD 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 IOYNIOY EXCEL 1  (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 IOYNIΟΥ EXCEL  2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 IOYNIΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 28 IOYNIΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ​ACCESS  (17.00-22.00)  (ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΣΩ ZOOM)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  POWERPOINT (10.00-15.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ  WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (10:00-15:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ WINDOWS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ WORD 1 (15.00-20.00) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ WORD 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ EXCEL 1  (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ EXCEL  2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ​POWERPOINT (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT(10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  ACCESS  (10.00-15.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Δεκ 31, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1(09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK  (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (15:00-20:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1 (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1  (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL  2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (15.00-20.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT  (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS (09.00-14.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Δεκ 30, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1(09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK  (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (15:00-20:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  WORD 1 (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1  (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL  2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (15.00-20.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT  (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS (09.00-14.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Δεκ 20, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK(09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) (ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΣΩ ZOOM ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) (ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΣΩ ZOOM ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (14:00-19:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1 (14.00-19.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2 (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1  (14.00-19.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL  2 (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (14.00-19.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ACCESS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT  (14.00-19.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Νοέ 25, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ EXCEL (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD  (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (14:00-19:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD (14.00-19.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL  (14.00-19.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  POWERPOINT  (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS (09.00-14.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 22  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οκτ 29, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΒΡΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (14:00-19:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1 (14.00-19.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2 (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1  (14.00-19.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL  2 (14.00-19.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  INTERNET – OUTLOOK (14.00-19.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT  (14.00-19.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Σεπ 23, 2021

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 - ACCESS 2 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS (17.00-22.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1 (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 - ACCESS 2 (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ιαν 4, 2021

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (18.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS (10.00-13.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD (10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD (18.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL (18.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL (10.00-13.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNETOUTLOOK (10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET OUTLOOK (18.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (18.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS (18.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00) (*** ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ...)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) (*** ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ...)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (10.00-13.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS (10.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00) (*** ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ...)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) (*** ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ...)


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Δεκ 5, 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (18.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD (18.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL(18.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS ​(10.00-13.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD ​(10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK (18.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (18.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS (18.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00) (*** ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ...)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) (*** ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ...)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL ​(10.00-13.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK ​(10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00) (*** ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ...)


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NOEMΒΡΙΟΣ 2020

Νοέ 6, 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS ​(10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS (18.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS ​(10.00-13.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD ​(10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD ​(10.00-13.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD (18.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL ​(10.00-13.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK ​(10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL ​(10.00-13.00)
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK (18.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT ​(10.00-13.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS ​(10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT ​(10.00-13.00)
ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS (18.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (WINDOWS | WORD) (18.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (EXCEL | INTERNET OUTLOOK) (10.00-13.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (WINDOWS | WORD) (10.00-13.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (EXCEL | INTERNET OUTLOOK) (18.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Οκτ 15, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 19/10/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS
ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 19/10/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 17/10/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Σεπ 24, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 28/9/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 28/9/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 26/9/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Σεπ 3, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 7/9/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 7/9/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 5/9/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Αύγ 21, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 24/8/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET-OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2-POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 24/8/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS
ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET-OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2-POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 22/8/2020)


ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Ιούν 26, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 29/6/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD & EXCEL ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 29/6/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD & EXCEL ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ιούν 5, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 9/6/2020)

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 


* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Τρίτη 9/6/2020)

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 13/6/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1 (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ): ΜΑΙΟΣ 2020

Μάι 9, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 18/5/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ WORD
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ WORD
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ EXCEL
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 18/5/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ WORD
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ WORD
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ EXCEL
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Κυριακή 24/5/2020)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΥ WINDOWS
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΙΟΥ WORD
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΙΟΥ WORD
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00) ή
ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 


E-LEARNING & ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάρ 15, 2020

Αγαπητοί μας Μαθητές,
Οι εξαιρετικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, τα Μαθήματα & οι Διδασκαλίες Πιστοποίησης  του Πολυχώρου "Πόλις" θα διεξάγονται με Μαθήματα εξ' Αποστάσεως, με Σύγχρονο Ασύγχρονο E-Learning, με την Παρουσία Καθηγητών άμεσα και αποτελεσματικά με αφοσίωση, σεβασμό και ευθύνη προς όλους εσάς...!!!
Τώρα μπορείτε να Διαχειρίζεστε όλα τα ψηφιακά σας Μαθήματα από τη Νέα Σύγχρονη Πλατφόρμα E-Learning του "Πόλις"...
Πατήστε Εδώ... για την εισαγωγή σας στην Πλατφόρμα
Μπορείτε να κάνετε τα απαραίτητα πρώτα βήματα... και να απολαύσετε όλη τη Διδασκαλία και όλα τα Μαθήματα και τα Τεστ Προσομοίωσης με τους καθηγητές offline& τις λύσεις..!!! 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ BePREPARED
Στο παρακάτω link θα βρείτε ένα .zip αρχείο που περιλαμβάνει το πρόγραμμα προσομοίωσης και βιντεολύσεων (Demo) BePreparedΘα πρέπει εκτελέσετε το bePrepared.exe.
Πατήστε εδώ... για να κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία.
Για την εγκατάσταση των συμπιεσμένων αρχείων, απαιτείται να είναι προεγκατεστημένο το .net Framework 3.5 (τουλάχιστον). Στην περίπτωση που δεν είναι προεγκαταστημένο, το πρόγραμμα θα το εγκαταστήσει εάν ο τερματικός σταθμός έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, είμαστε στη διάθεσή σας.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MICROSOFT OFFICE 10
Προϋπόθεση λειτουργίας των Ασκήσεων Προσομοίωσης είναι η ύπαρξη στον υπολογιστή σας της Εφαρμογής MICROSOFT OFFICE 10.

3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (E-BOOK)
Πατήστε εδώ... για να κατεβάσετε το Ηλεκτρονικό Βιβλίο 500 περίπου σελίδων με τα πάντα για τα Windows και το Office 10.
Μπορείτε από τα Περιεχόμενα να μεταφερθείτε αυτόματα με κλικ σε ότι σας ενδιαφέρει για να σας λυθούν αρκετές θεωρητικές & πρακτικές απορίες... 

*** Για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων & την καλύτερη εγκατάσταση της πλατφόρμας επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά (ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-16.00
Περισσότερα ☎️ 210 8000009 - 210 2770181 - 6944516921


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Μάρ 15, 2020

Μετά την απόφαση του ΕΟΔΥ για το κλείσιμο "φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εξωσχολικών δομών εκπαίδευσης" στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα μαθήματα με φυσική παρουσία καθηγητή αναστέλλονται μέχρι 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Θα ενημερωθείτε σύντομα για τα εξ' αποστάσεως & e-learning Μαθήματα που ετοιμάσαμε για όλους τους Σπουδαίους μας Μαθητές...!!!


ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάρ 13, 2020

Αγαπητοί μας Μαθητές,

Στο παρακάτω link θα βρείτε ένα .zip αρχείο που περιλαμβάνει το πρόγραμμα προσομοίωσης και βιντεολύσεων (Demo) BePreparedΘα πρέπει εκτελέσετε το bePrepared.exe.  

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία.

Για την εγκατάσταση των συμπιεσμένων αρχείων, απαιτείται να είναι προεγκατεστημένο το .net Framework 3.5 (τουλάχιστον). Στην περίπτωση που δεν είναι προεγκαταστημένο, το πρόγραμμα θα το εγκαταστήσει εάν ο τερματικός σταθμός έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, είμαστε στη διάθεσή σας.


ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ WORD 2010 ΑΣΚΗΣΗ 4

Μάρ 12, 2020

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ WORD 2010 ΑΣΚΗΣΗ 4

Βοηθητικό video  (WORD 2010 ΑΣΚΗΣΗ 4) με τις Λύσεις: κλικ εδώ


ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ WINDOWS 7 ΑΣΚΗΣΗ 4

Μάρ 12, 2020

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ WINDOWS 7 ΑΣΚΗΣΗ 4

Βοηθητικό video  (WINDOWS 7 ΑΣΚΗΣΗ 4) με τις Λύσεις: κλικ εδώ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Μάρ 5, 2020

*** ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ...

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τετάρτη 4/3/2020)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)


* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 9/3/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINΤ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)


* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 7/3/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Ιαν 31, 2020

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 3/2/2020)

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT 
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 6/2/2020)

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  POWERPOINT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)


 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 1/2/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)


ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ιαν 23, 2020

Πρόγραμμα και σημειώσεις όλων των Μαθημάτων του τμήματος Προχωρημένων Αστρολογίας

Εδώ... 


ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ιαν 23, 2020

Πρόγραμμα και σημειώσεις όλων των Μαθημάτων του τμήματος Πρόβλεψης Αστρολογίας

Εδώ...


ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ιαν 23, 2020

Πρόγραμμα και σημειώσεις όλων των Μαθημάτων του τμήματος Αρχαρίων Αστρολογίας

Εδώ... 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Δεκ 20, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τετάρτη 8/1/2020)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 9/1/2020)

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINΤ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 11/01/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 18/1/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Νοέ 21, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Κυριακή 24/11/2019)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS / WORD
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT(09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 26/11/2019)

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
WORD 1
ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 2/12/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Οκτ 29, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τετάρτη 30/10/2019)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 31/10/2019)

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 2/11/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 9/11/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Οκτ 5, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 7/10/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 3/10/2019)

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 5/10/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 15/10/2019)

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Σεπ 6, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 9/9/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 9/9/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 14/9/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Αύγ 1, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 19/8/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 19/8/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 24/8/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Ιούλ 1, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 1/7/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS - WORD (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL - INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD-EXCEL-INTERNET ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2-POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 1/7/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ  WINDOWS
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS - WORD (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL - INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD-EXCEL-INTERNET ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2-POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 IOYΛIOY ACCESS 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS - WORD
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL - INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS - WORD (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL - INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD-EXCEL-INTERNET ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2-POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Ιούν 30, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 22/6/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 IOYNIOY WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 IOYNIOY WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 IOYNIOY ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 IOYNIOY  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 IOYNIOY  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 IOYΛIOY EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 IOYΛIOY INTERNET – OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 IOYΛIOY  EXCEL
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ  ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 10/6/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 6/6/2019)

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ  EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΥ 2019

Μάι 4, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τετάρτη 6/5/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ  WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ WINDOWS
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 IOYNIOY ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 IOYNIOY ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 IOYNIOY POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 IOYNIOY ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 13/5/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ  INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ  WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ WINDOWS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 11/5/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 MAIOY WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 MAIOY WORD 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 MAIOY  EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 MAIOY  EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΙΟΥ WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 IOYNIOY POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 IOYNIOY ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 IOYNIOY ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 MAIOY POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 IOYNIOY ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Απρ 10, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 11/4/2019)

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ  EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 13/4/2019)


ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 MAIOY ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9 MAIOY POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 MAIOY ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 MAIOY ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 15/4/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 20/4/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Μάρ 7, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 7/3/2019)

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ  INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (10.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τετάρτη 13/3/2019)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2 (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (10.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 16/3/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 23/3/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ  (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (10.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 26/3/2019)

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (10.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Φεβ 7, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 11/2/2019)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 7/2/2019)

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
|
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
 


* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 9/2/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 16/2/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)


* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 19/2/2019)

ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2 (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιαν 8, 2019

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τετάρτη 09/01/2019)

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 10/01/2019)

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΟΡΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 12/01/2019)
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 19/1/2019)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  WORD
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Δεκ 7, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 10/12/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)


* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 10/12/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 8/12/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Νοέ 9, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 08/11/2018)

ΠΕΜΠΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 10/11/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 12/11/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 17/11/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 23/10/2018)

ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Οκτ 12, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 15/10/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 11/10/2018)

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 13/10/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 20/10/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 -POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 23/10/2018)

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Τρίτη 23/10/2018)

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)

 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σεπ 17, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 15/09/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 17/09/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 17/09/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 22/09/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 25/09/2018)

ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
 

 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Αύγ 19, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 20/08/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 20/08/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 25/08/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 01/09/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΜΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS / WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 04/09/2018)

ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2-POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2-POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ(17.00-22.00)
 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Ιούλ 3, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 02/07/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00- 22.00) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 02/07/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00- 22.00) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 30/06/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00- 22.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018: ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ EXCEL: 
Δευτέρα 16 Ιουλίου (09.00–14.00) ή
Δευτέρα 16 Ιουλίου (17.00–22.00) ή
Τρίτη 24 Ιουλίου (17.00–22.00) 
(Εξετάσεις 27, 28 Ιουλίου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ WINDOWS & WORD: 
Τρίτη 17 Ιουλίου (17.00–22.00) ή
Τρίτη 24 Ιουλίου (17.00–22.00)
(Εξετάσεις 20, 27, 28 Ιουλίου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ INTERNET - OUTLOOK: 
Τετάρτη 18 Ιουλίου (09.00–14.00) ή
Πέμπτη 19 Ιουλίου (17.00–22.00) ή
(Εξετάσεις 27, 28 Ιουλίου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ POWERPOINT: 
Σάββατο 21 Ιουλίου (09.00–14.00) ή
Τετάρτη 25 Ιουλίου (09.00–14.00) ή
Πέμπτη 26 Ιουλίου (17.00–22.00) 
(Εξετάσεις 27, 28 Ιουλίου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ACCESS: 
Κυριακή 22 Ιουλίου (09.00–14.00) ή
Δευτέρα 23 Ιουλίου (09.00–14.00) ή
Δευτέρα 23 Ιουλίου (17.00–22.00) 
(Εξετάσεις 27, 28 Ιουλίου)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 
Τετάρτη 25 Ιουλίου (17.00–22.00)  ή
Πέμπτη 26 Ιουλίου (09.00–14.00)
(Εξετάσεις 27, 28 Ιουλίου)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Ιούν 5, 2018

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 04/06/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00- 14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00- 22.00)

 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 04/06/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00- 14.00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)    

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00- 22.00)         

 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 02/06/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00- 14.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ(17.00-22.00)

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS & WORD ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00- 22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2018

Ιούν 1, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 07/05/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 07/05/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 05/05/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ(17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 05/05/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ(17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Απρ 10, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 02/04/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD  (15.00-20.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ WINDOWS & WORD  (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 02/04/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD  (15.00-20.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ WINDOWS & WORD  (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 31/03/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-20.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
​ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD  (15.00-20.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ WINDOWS & WORD  (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 31/03/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-20.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
​ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD  (15.00-20.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ WINDOWS & WORD  (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 10/04/2018)

ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-20.00)
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
​ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD  (15.00-20.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ WINDOWS & WORD  (17.00-22.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Μάρ 4, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 05/03/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 05/3/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ή και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 03/03/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00) ή
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00) ή και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)  ή και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 03/03/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00) ή
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00) ή και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)​
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)  ή και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 13/03/2018)

ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00) *** Συμπληρωματικά
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7 (15.00-20.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00) ή
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00) ή και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)​
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)  ή και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ WINDOWS & ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Φεβ 22, 2018

Αγαπητοί μας Μαθητές,

Σας προσκαλούμε σε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ WINDOWS & ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ την

Πέμπτη 1 Μαρτίου 17.00-22.00

στις αίθουσες του "Πόλις" για την καλύτερη προετοιμασία σας στις εξετάσεις

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Φεβ 3, 2018

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 13/02/2018)

ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00) ή/και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00) ή/και
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 03/02/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00) ή/και
ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00) ή/και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00) ή/και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 03/02/2018)

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00) ή/και
ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00) ή/και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00) ή/και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 05/02/2018)

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00) ή/και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00) ή/και
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 08/02/2018)

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00) ή/και
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1  (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ  POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  ACCESS 2 - POWERPOINT 2  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ιαν 14, 2018

Εξαιτίας της δυσκολίας στην μετακίνηση λόγω της 24ωρης απεργίας στα ΜΜΜ τα μαθήματα του "Πόλις" μετατίθενται ως εξής:
1. ΜΑΘΗΜΑ WORD 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από Δευτέρα 15/1 (09.00-14.00) μετατίθεται Τρίτη 16/1 (09.00-14.00)
2. ΜΑΘΗΜΑ WORD 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από Δευτέρα 15/1 (17.00-22.00) μετατίθεται Τρίτη 16/1 (17.00-22.00)
Περισσότερες Πληροφορίες
τηλ: 210 8000009 - 210 2770181 - 6944516921


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Οκτ 11, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 09/10/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (11.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2
ή ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ή ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Πέμπτη 12/10/2017)

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ή ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ή ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ &
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (19.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 14/10/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ή ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ή ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 (09.00-14.00)
ή ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 14/10/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ή ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ή ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 (09.00-14.00)
ή ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 17/10/2017)

ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (11.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2
ή ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ή ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Οκτ 3, 2017

 

Αγαπητοί μας Μαθητές στο πλαίσιο της καλύτερης εκπαίδευσης και προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής προσθέσαμε Φροντιστηριακό Μάθημα για τις ενότητες Windows 7 & Word 2010,

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε όλοι όσοι θέλετε επιπλέον εκπαίδευση...!!!

Σας Περιμένουμε

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Σεπ 10, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 11/09/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 11/09/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 16/09/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 16/09/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Τρίτη 19/09/2017)

ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σεπ 7, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 21/08/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (17.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (17.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
TEΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 21/08/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (17.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (17.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάβατο 26/07/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (17.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 - POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ιούλ 10, 2017

Αγαπητοί μας Μαθητές στο πλαίσιο της καλύτερης εκπαίδευσης και προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής προσθέσαμε Φροντιστηριακά Μαθήματα για τις ενότητες Windows 7, Word 2010 & Ανασκόπηση,

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS, WORD & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL & INTERNET OUTLOOK (17.00-22.00)

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε όλοι όσοι θέλετε επιπλέον εκπαίδευση...!!!

Σας Περιμένουμε


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Ιούλ 1, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 03/07/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK & WORD 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL & INTERNET OUTLOOK (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 03/07/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7 & WORD 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK & WORD 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL & INTERNET OUTLOOK (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάβατο 01/07/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK & WORD 2010 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL & INTERNET OUTLOOK (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Ιούν 9, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Σάββατο 10/06/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK [ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη Δευτέρα 12/06/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK [ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)]
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη Δευτέρα 12/06/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK [ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)]
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη Σάββατο 10/06/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7 (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1 (09.00-14.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK [ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Μάι 9, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 8/5/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 8/5/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 14/5/2017)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK (09,00-1200)
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (12,00-16.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2017

Απρ 9, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 10/4/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOKΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 6/4/2017)

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 8/4/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 8/4/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 18/4/2017)

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Μάρ 6, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 6/3/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 06/3/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 12/3/2017)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (15.00-20.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 12/3/2017)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 14/3/2017)

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Φεβ 15, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 6/2/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΡΙΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 06/2/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 11/2/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 11/2/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή 
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 14.2/2017)

ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΡΙΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ιαν 10, 2017

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 9/1/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 09/1/2017)

ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 14/1/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 14/1/2017)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (09.00-14.00) ή (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 10/1/2017)

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Δεκ 16, 2016

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 15/12/2016)

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (16.00-21.00) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 17/12/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (16.00-21.00) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 20/12/2016)

ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS-POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (16.00-21.00) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Νοέ 20, 2016

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 17/11/2016)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ1
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 19/11/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ1
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 19/11/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ1
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 21/11/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 22/11/2016)

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (09.00-20.00) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (13.00-20.00) ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

*** ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (10.00-16.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (10.00-16.00)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Οκτ 23, 2016

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 20/10/2016)

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ1
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 22/10/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ1
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 22/10/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ1
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 24/10/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 25/10/2016)

ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1  
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 25/10/2016)

ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (13.00-20.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

*** ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (10.00-16.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (10.00-16.00)

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Σεπ 22, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 22/09/2016)

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ1
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 24/9/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-16.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 24/09/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 26/09/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥEXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-15.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 27/09/2016)

ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥEXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 27/09/2016)

ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (13.00-20.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

*** ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10.00-16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10.00-16.00


SPSS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σεπ 20, 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 19.00-22.00 (Έναρξη 20/09/2016)

ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ SPSS: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ SPSS
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ SPSS: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ SPSS: ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ SPSS: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΤΡΙΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ SPSS: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ SPSS: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Eνότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες στατιστικής και βασικές έννοιες λειτουργίας του SPSS

 • Εισαγωγή στις απαραίτητες γνώσεις στατιστικής
 • Εγκατάσταση του προγράμματος
 • Βασικά μενού και λειτουργίες
 • Καταχώρηση δεδομένων
 • Στοιχεία μεταβλητών

Ενότητα 2: Περιγραφική στατιστική

 • Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ποιοτικών δεδομένων
 • Περιγραφικά στατιστικά μέτρα ποσοτικών δεδομένων
 • Γραφική απεικόνιση
 • Μέτρηση εγκυρότητας με τη χρήση του Alpha Cronbach

Ενότητα 3: Στατιστικοί έλεγχοι

 • Η έννοια του διαστήματος εμπιστοσύνης
 • Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων Kolmogorov-Smirnov
 • Έλεγχοι υποθέσεων One sample t-test, Paired samples t-test, Independent samples t-test
 • Συντελεστής Chi-Square

Ενότητα 4: Ανάλυση παλινδρόμησης

 • Έλεγχος ανεξαρτησίας Chi-Square
 • Ανάλυση διακύμανση κατά ένα παράγοντα (One-Way ANOVA)
 • Χρήση συντελεστών συσχέτισης
 • Γραμμική παλινδρόμηση
 • Λογιστική παλινδρόμηση με δίτιμη εξαρτημένη μεταβλητή

Ενότητα 5: Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων

 • Παραγοντική ανάλυση
 • Ανάλυση κατά συστάδες


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Αύγ 25, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 25/08/2016)

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 27/08/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 27/08/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 29/08/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (13.00-20.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

*** ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-16.00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ιούλ 3, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ (17.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟ (09.00-14.00) (Έναρξη 9/7/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1 (09.00-14.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ACCESS & POWERPOINT (17.00-22.00) (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ALL (17.00-22.00) (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 25/07/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ACCESS 1
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (13.00-20.00)

** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

*** ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 15.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 10.00-16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 15.00-21.00 

                             &
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ

Ιούν 18, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 27/06/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 23/06/2016)

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 25/06/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (13.00-20.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

*** ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 10.00-16.00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Μάι 16, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 16/05/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)
 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 16/05/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2 & INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 20/05/2016)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2 - INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 21/05/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 
ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 15.00-21.00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 10.00-16.00


ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απρ 18, 2016

Παρασκευή 6 Μαίου
15.00-21.00

Αναβάλλεται η ενδιάμεση εξέταση για την Πιστοποίηση Πληροφορικής της Τετάρτης 27 Απριλίου και μετατίθεται την Παρασκευή 6 Μαίου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ

Απρ 10, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 11/04/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 
ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 11/04/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 
ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 16/04/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (11.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 
ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 16/04/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS 7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 (11.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00-22.00) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 2

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΙΟΥ 10.00-16.00


SPSS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απρ 6, 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00-22.00 (Έναρξη 11/04/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ SPSS: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ SPSS: ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ SPSS: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ SPSS: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ SPSS: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ SPSS: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Μάρ 21, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 16/03/2016)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 17/03/2016)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 
31 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 19/03/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 20/03/2016)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT" ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4 (15.00-20.00) ή ΤΡΙΤΗ 12/4 (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 2203/2016)

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS
1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (15.00-20.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 10.00-16.00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Φεβ 16, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 15/02/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 15/02/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 19/02/2016)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 20/02/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 20/02/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & POWERPOINT

* ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS
1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ  10 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 1 (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 10.00-16.00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ιαν 24, 2016

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 18/01/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 18/01/2016)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 23/01/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 23/01/2016)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WINDOWS 7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15.00-21.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

* ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS 

1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (15.00-20.00)
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT

1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΡΙΤΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (12.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 10.00-16.00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Δεκ 14, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 13/12/2015)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 - WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ WINDOWS - WORD ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (13.00-16.00)
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 14/12/2015)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7 - WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ WINDOWS - WORD ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 14/12/2015)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS 7 - WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ WINDOWS - WORD ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ EXCEL 2
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS 

1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 1 (15.00-20.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT

1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT 1 (17.00-22.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00-14.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS  ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10.00-16.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Νοέ 15, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

* ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS 
1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (16.00-20.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (16.00-20.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT
1ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 1 (09.00-12.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (12.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (16.00-19.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
4ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (19.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)


* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 14/11/2015)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (13.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 15/11/2015)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS7
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (13.00-16.00)

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 16/11/2015)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS7
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 16/11/2015)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS7
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 20/10/2015)

ΤΡΙΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  WINDOWS7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

* ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS 
1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (16.00-20.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (16.00-20.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00-22.00)

* ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT
1ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 1 (09.00-12.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (12.00-15.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (16.00-19.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
4ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (19.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
POWERPOINT 2 (17.00-22.00) ή ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT 2 (17.00-22.00)
 

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) - ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09.00-20.00)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Οκτ 28, 2015

* ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS - POWERPOINT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS1 (17.00) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS2 (15.00) ή
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS2 (17.00) 
2ο ΤΜΗΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS1 (14.00)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS2 15.00) ή
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS2 (17.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS1 (17.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS2 (17.00) ή
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS2 (15.00)

* ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT
1ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 
(Έναρξη 17/10/2015)

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WINDOWS7 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (14.00-20.00)

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 18/10/2015)

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  WINDOWS7
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 19/10/2015)

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  WINDOWS7
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 20/10/2015)

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  WINDOWS7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ WORD ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (17.00-19.00) & ΑΣΚΗΣΕΙΣ (19.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΤΡΙΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

* ΤΜΗΜΑΤΑ ACCESS
1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS1 (17.00) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS2 (15.00) ή
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS2 (17.00) 
2ο ΤΜΗΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS1 (14.00)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS2 15.00) ή
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS2 (17.00)
3ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS1 (17.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS2 (17.00) ή
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ACCESS2 (15.00)

* ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT
1ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (09.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00)
 

* ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (15.00-22.00) 

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT - ACCESS ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12.00-16.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-16.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15.00-21.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Σεπ 14, 2015

Πρόγραμμα Μαθημάτων για τα Τμήματα Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00 (Έναρξη 19/9/2015)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00 (Έναρξη 20/9/2015)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 21/9/2015)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-22.00 (Έναρξη 22/9/2015)

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WINDOWS 7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 1
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ WORD 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ POWERPOINT - ACCESS
1ο ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT (12.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (12.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT (16.00)
ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ POWERPOINT (16.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (17.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00)  

* ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
................................................ (17.00) 

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT ACCESS ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15.00-19.00 &
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10.00-16.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Αύγ 30, 2015

Πρόγραμμα Μαθημάτων για τα Τμήματα Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015

*** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9/2015 ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ POWERPOINT - ACCESS
1ο ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (12.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (16.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00) 

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 17.00-22.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WINDOWS 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ WORD 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ POWERPOINT - ACCESS
1ο ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (12.00)
ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00)
2ο ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 1 (16.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ POWERPOINT (17.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ACCESS 2 (17.00)  

* ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (17.00) 

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT ACCESS ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 12.00-16.00 &
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-16.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Ιούλ 2, 2015

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων για τα Τμήματα Ιούλιος 2015

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ POWERPOINT - ACCESS
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ POWERPOINT (12.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS1 (12.00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS2 (17.00)
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT (17.00) (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT ACCESS ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 10.00-16.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2015

Μάι 11, 2015

Πρόγραμμα Μαθημάτων για τα Τμήματα Απρίλιος-Μάιος 2015

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ POWERPOINT - ACCESS
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT 12.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ ACCESS 1 17.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΥ ACCESS 2 10.00
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ ACCESS - POWERPOINT 17.00 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT ACCESS ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 15.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΙΟΥ 10.00-16.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Μάρ 26, 2015

Πρόγραμμα Μαθημάτων για τα Τμήματα Μάρτιος - Απρίλιος 2015

* ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 17.00-22.00
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 2
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET - OUTLOOK
ΜΕΓ. ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ NTERNET - OUTLOOK
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15.00-20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ WINDOWS 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ WORD 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ EXCEL 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 27
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ NTERNET - OUTLOOK
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

* 1ο ΤΜΗΜΑ POWERPOINT - ACCESS
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 17.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 17.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT 13.00

* 2ο ΤΜΗΜΑ POWERPOINT - ACCESS
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT 13.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 1 16.00
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS 2 17.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ POWERPOINT ACCESS ΤΗΛ. 210 2770181

* ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΟΠΠΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15.00-21.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 15.00-21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 10.00-16.00

*** ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ. 210 2770181


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ POWERPOINT & ACCESS 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΡΑΙΟΣ 2015

Μάρ 5, 2015

Η Διδασκαλία και τα Μαθήματα του PowerPoint & της Access για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα του 2ου Κύκλου Φεβρουάριος 2015 θα γίνουν ως εξής:

1ο ΤΜΗΜΑ
ACCESS 1 ΤΡΙΤΗ 10/3/2015 ΩΡΑ 17.00-22.00
POWERPOINT ΠΕΜΠΤΗ 12/3/2015 ΩΡΑ 17.00-22.00
ACCESS 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3/2015 ΩΡΑ 17.00-22.00

2ο ΤΜΗΜΑ
POWERPOINT ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3/2015 ΩΡΑ 15.30-20.00
ACCESS 1 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2015 ΩΡΑ 09.00-14.00
ACCESS 2 ΤΡΙΤΗ 17/3/2015 ΩΡΑ 17.00-22.00

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 14/3 & 19/3 & 21/3


ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Αύγ 26, 2014

Έναρξη ημιΕπιδοτούμενων Προγραμμάτων για Πιστοποίηση Πληροφορικής

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
4 ΤΜΗΜΑΤΑ
1o Τμήμα: Έναρξη 22 Αυγούστου (Εντατικό Καθημερινά & ΣαββατοΚύριακο) Εξετάσεις Σάββατο 30 Αυγούστου
2o Τμήμα: Έναρξη 7 Σεπτεμβρίου (κάθε Σάββατο-Κυριακή 09.00-14.00) Εξετάσεις Σάββατο 4 & 11 Οκτωβρίου
3o Τμήμα: Έναρξη 12 Σεπτεμβρίου (κάθεΤρίτη-Παρασκευή 17.00-22.00) Εξετάσεις Σάββατο 4 & 11 Οκτωβρίου
4o Τμήμα: Έναρξη 13 Σεπτεμβρίου (κάθε Σάββατο-Κυριακή 15.00-20.00) Εξετάσεις Σάββατο 4 & 11 Οκτωβρίου

Δωρεάν 35 ώρες Εκπαίδευση (Φοιτητές, Δημόσιοι & Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Άνεργοι)
Κόστος μόνο για τις διαδικασίες Εξετάσεων & Πιστοποίησης στις 5 Βασικές ενότητες για ΑΣΕΠ (Windows 7, Word 2010, Excel 2010, Internet, Outlook 2010)
Περιλαμβάνονται: Κάρτα εγγραφής, Εκπαίδευση πιστοποιημένος καθηγητής 35 ώρες, DVD Ασκήσεων Πιστοποίησης, E-learning Διδασκαλία, Πρακτική Εξάσκηση, Δίπλωμα, Βεβαίωση.
Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης οργανώνονται από το "Πόλις" Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ηρακλείου Αττικής Κέντρο δια Βίου Μάθησης & Τεχνολογίας και τη Βιβλιοθήκη Τμήμα Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης του ΣΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη στήριξη και τη συνεργασία του Master KEK (αίθουσες εκπαίδευσης), της Χ. Σολομωνίδης (συστήματα Olivetti) και της ICT Europe-Global (φορέας πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

Περισσότερες Πληροφορίες και online Εγγραφή
www.polis.edu.gr/ecdl
τηλ: 210 8000009


3η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕCDL

Αύγ 6, 2014

Την Πέμπτη 31 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Ηρακλείου Αττικής η 3η απονομή διπλωμάτων των επιτυχόντων των μαθημάτων πιστοποίησης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Δείτε τις φωτογραφίες των επιτυχόντων με τα πτυχία στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://s1052.photobucket.com/user/kkyriakakisgr/slideshow/3h%20Aponomh


ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕCDL

Ιούλ 21, 2014

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δημαρχείου Ηρακλείου Αττικής η απονομή των διπλωμάτων των επιτυχόντων των μαθημάτων πιστοποίησης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι επιτυχόντες έλαβαν τα πτυχία τους από τους καθηγητές τους Νίκο Σταυρόπουλο και Κώστα Κυριακάκη.

Δείτε τις φωτογραφίες των επιτυχόντων με τα πτυχία στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://s1052.photobucket.com/user/kkyriakakisgr/slideshow/ECDL%20CERTIFICATE


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ POWERPOINT - ACCESS

Ιούν 17, 2014

Σας ενημερώνουμε πως η διδασκαλία των ενοτήτων Powerpoint και Access, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα :

Powerpoint :               Τρίτη             24/6/2014 , ώρες 17.00 – 22.00
1ο Μάθημα Access :   Παρασκευή   27/6/2014 , ώρες 17.00 – 22.00
2o Μάθημα Access :   Τρίτη               1/7/2014 , ώρες 17.00 – 22.00

Επανάληψη του 1ου Μαθήματος Access : Κυριακή 29/6/2014, ώρες 09.00 - 14.00

Ανασκόπηση Ύλης Powerpoint - Access : Παρασκευή 4/7/2014 , ώρες 17.00 - 22.00


ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ιούν 14, 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Λόγω ακύρωσης, την Πέμπτη 3 Ιουλίου θα διεξαχθούν μόνο οι εξετάσεις στις 17.00 και στις 18.00.

Ομοίως, την Πέμπτη 10 Ιουλίου θα διεξαχθούν μόνο οι εξετάσεις στις 17.00 και στις 18.00.

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν νέες Ημερομηνίες Εξετάσεων, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

WINDOWS 7                10.00 - 11.00
WORD 2010                11.00 - 12.00
EXCEL 2010                12.00 - 13.00
INTERNET - OUTLOOK                13.00 - 14.00
POWERPOINT 2010                14.00 - 15.00
ACCESS 2010                15.00 - 16.00

- Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

WINDOWS 7                15.00 - 16.00
WORD 2010                16.00 - 17.00
EXCEL 2010                17.00 - 18.00
INTERNET - OUTLOOK                18.00 - 19.00
POWERPOINT 2010                19.00 - 20.00
ACCESS 2010                20.00 - 21.00

- Σάββατο 5 Ιουλίου 2014

WINDOWS 7                10.00 - 11.00
WORD 2010                11.00 - 12.00
EXCEL 2010                12.00 - 13.00
INTERNET - OUTLOOK                13.00 - 14.00
POWERPOINT 2010                14.00 - 15.00
ACCESS 2010                15.00 - 16.00

- Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

WINDOWS 7                15.00 - 16.00
WORD 2010                16.00 - 17.00
EXCEL 2010                17.00 - 18.00
INTERNET - OUTLOOK                18.00 - 19.00
POWERPOINT 2010                19.00 - 20.00
ACCESS 2010                20.00 - 21.00

- Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

WINDOWS 7                10.00 - 11.00
WORD 2010                11.00 - 12.00
EXCEL 2010                12.00 - 13.00
INTERNET - OUTLOOK                13.00 - 14.00
POWERPOINT 2010                14.00 - 15.00
ACCESS 2010                15.00 - 16.00

 

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας πως το πρόγραμμα αυτό είναι ενδεικτικό και μπορεί να διαμορφωθεί ατομικά για τον κάθε εξεταζόμενο.

Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις παρακαλούμε καλέστε στο 213 2000 169.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15.00 - 20.00

Μάι 29, 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μαθημάτων για την διδασκαλία των υπόλοιπων ενοτήτων έχει ως εξής:

 

Σάββατο  31/5/2014, 16.00 - 21.00 :  1o μάθημα Excel

Κυριακή     1/6/2014, 15.00 - 20.00 :  2o μάθημα Excel

Σάββατο    7/6/2014, 15.00 - 20.00 :   Internet – Outlook

Κυριακή     8/6/2014, 15.00 - 20.00 :  Ανασκόπηση ύλης

 

Για τους εκπαιδευόμενους που έχουν επιλέξει επιπλέον τις ενότητες Powerpoint – Access,  το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής :

 

Κυριακή   1/6/2014, 09.00 - 14.00 :  Powerpoint

Σάββατο  7/6/2014, 09.00 - 14.00 :  1o μάθημα Access

Κυριακή   8/6/2014, 09.00 - 14.00 :  2o μάθημα Access


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάι 21, 2014

Ενημέρωση: 
Οι εξετάσεις της Πέμπτης 29 Μαϊου 2014 ακυρώνονται.
Οι θέσεις για τις εξετάσεις του Σαββάτου 31 Μαΐου 2014 έχουν καλυφθεί.


Προστέθηκαν νέες Ημερομηνίες Εξετάσεων, Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014, Σάββατο 14 Ιουνίου και Σάββατο 28 Ιουνίου 2014.

Σας ενημερώνουμε πως θα διεξαχθούν νέες εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Πληροφορικής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

WINDOWS 7    10.00 - 11.00              
WORD 2010    11.00 - 12.00
EXCEL 2010    12.00 - 13.00         
INTERNET - OUTLOOK    13.00 - 14.00
POWERPOINT 2010    14.00 - 15.00
ACCESS 2010    15.00 - 16.00

Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

WINDOWS 7  17.00 - 18.00
WORD 2010  18.00 - 19.00
EXCEL 2010  19.00 - 20.00
INTERNET - OUTLOOK  20.00 - 21.00

Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

WINDOWS 7   10.00 - 11.00               
WORD 2010   11.00 - 12.00
EXCEL 2010   12.00 - 13.00
INTERNET - OUTLOOK   13.00 - 14.00
POWERPOINT 2010   14.00 - 15.00
ACCESS 2010   15.00 - 16.00

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

WINDOWS 7   10.00 - 11.00   
WORD 2010   11.00 - 12.00
EXCEL 2010   12.00 - 13.00
INTERNET - OUTLOOK   13.00 - 14.00
POWERPOINT 2010   14.00 - 15.00
ACCESS 2010   15.00 - 16.00

 

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας πως το πρόγραμμα αυτό είναι ενδεικτικό και μπορεί να διαμορφωθεί ατομικά για τον κάθε εξεταζόμενο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS

Μάι 14, 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το 1o Τμήμα: Το μάθημα Powerpoint της 17/5/2014 δεν ολοκληρώθηκε. Το μάθημα θα επαναληφθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται παρακάτω. :

Σας ενημερώνουμε πως τα μαθήματα για τις ενότητες Powerpoint και Access θα διεξαχθούν σε 2 τμήματα, με το εξής πρόγραμμα.:

(Λόγω των εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στις 18/5/2014, στις 24/5/2014 και στις 25/5/2014.)

1ο ΤΜΗΜΑ:
Powerpoint  :              Κυριακή  1/6/2014 , ώρες 09.00 – 14.00
1ο Μάθημα Access :  Σάββατο  7/6/2014 , ώρες 09.00 – 14.00
2ο Μάθημα Access :  Κυριακή   8/6/2014 , ώρες 09.00 – 14.00


2ο ΤΜΗΜΑ:
Powerpoint :              Τρίτη            20/5/2014 , ώρες 17.00 – 22.00
1ο Μάθημα Access :  Παρασκευή  23/5/2014 , ώρες 17.00 – 22.00
2o Μάθημα Access :  Τρίτη            27/5/2014 , ώρες 17.00 – 22.00


Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες των 2 τμημάτων που λειτουργούν Σάββατο και Κυριακή (09.00 – 14.00  και  15.00 – 20.00), έχουν εγγραφεί στο 1ο τμήμα, εκτός αν έχουν δηλώσει κάτι διαφορετικό.

Αντίστοιχα οι συμμετέχοντες που παρακολουθούσαν το τμήμα Τρίτης – Παρασκευής, συνεχίζουν τα μαθήματά τους στο 2ο τμήμα, εκτός αν έχουν δηλώσει κάτι διαφορετικό.

Για επιβεβαίωση του τμήματος στο οποίο ανήκετε και για ενημέρωση για το ατομικό σας πρόγραμμα μαθημάτων, μπορείτε να καλείτε στο 2132000169.

 


ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.00)

Μάι 5, 2014

Σας ενημερώνουμε πως το μάθημα του Σαββάτου 10 Μαΐου αναβάλλεται και το πρόγραμμα του τμήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Σάββατο 10 Μαΐου  -  ΑΝΑΒΟΛΗ
 • Κυριακή 11 Μαΐου  -  INTERNET- OUTLOOK  09.00 - 14.00
 • Τετάρτη 14 Μαΐου  -  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΛΗΣ     17.00 - 22.00 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάι 5, 2014

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 8 Μαΐου και ώρα 18.00, στο Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου (1ος Όροφος Δημαρχείου, δίπλα στα ΚΕΠ), θα πραγματοποιηθεί η απονομή των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων πιστοποίησης πληροφορικής των επιτυχόντων στις εξετάσεις του 1ου Κύκλου Εκπαίδευσης.

Στην απονομή θα παρευρεθούν ο Δήμαρχος Παντελής Βλασσόπουλος, ο Πρόεδρος της ΚΕΑΕΔΗΑ Χρήστος Καρράς, οι Εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του φορέα πιστοποίησης ICT Europe.

Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί...!!!


ΕΠΙΤΥΧΙΑ 100% ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απρ 17, 2014

Με τεράστια επιτυχία διεξήχθησαν τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη οι πρώτες Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής στους εκπαιδευόμενους στα προγράμματα Επιμόρφωσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι - και οι 57 - πέρασαν τις εξετάσεις και πιστοποιήθηκαν στις δεξιότητες χρήσης Υπολογιστών με ποσοστό ρεκόρ 100%, στο επίπεδο Intermediate στις 5 Βασικές Ενότητες * Βασικές Αρχές Η/Υ, * Windows 7, * Microsoft Word 2010, * Microsoft Excel 2010, * Internet Outlook 2010.

Ο Δήμαρχος Παντελής Βλασσόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΕΑΕΔΗΑ Χρήστος Καρράς, οι Εκπαιδευτικοί και όλοι οι συντελεστές της οργάνωσης των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης της ΚΕΑΕΔΗΑ του Δήμου συγχαίρουν τους πιστοποιημένους πλέον συμμετέχοντες και εύχονται καλή επιτυχία στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις που ανοίγονται σε όλους.

Τα προγράμματα συνεχίζονται με δυνατότητα έναρξης Νέων Τμημάτων και μαθημάτων κάθε 15 μέρες σε τμήματα Καθημερινά, Απογευματινά Πρωινά και Σάββατο Κυριακή.
Για περισσότερες πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής τηλεφωνήστε στο 2132000169 - 2132000103.
Δηλώστε online Συμμετοχή...κλικ για Online Αιτήσεις Συμμετοχής....


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ ΤΗΣ 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Απρ 16, 2014

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έλλειψης συμμετοχών, οι εξετάσεις της 23ης Απριλίου δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν και μεταφέρονται στις εξετάσεις της 26ης Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για επιβεβαίωση του ατομικού σας προγράμματος εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. 2132000169.

 

 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ACCESS

Απρ 14, 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το συμπληρωματικό μάθημα στην ενότητα Access θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Απριλίου στις 17.00.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Απρ 14, 2014

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των ωρών για την πρακτική σας εξάσκηση μέσω e-learning και ασκήσεις προσομοίωσης, διαμορφώνεται ως εξής:

Αίθουσα Εκπαίδευσης : 

Master KEK
Δευτέρα:        15.00  -  21.00
Τρίτη:             15.00  -  17.00
Tετάρτη:         15.00  -  21.00
Πέμπτη:          15.00  -  17.00
Παρασκευή:   15.00  -  17.00


Δημαρχείο - Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Καθημερινά :  10.00 - 20.00
Σάββατο:         08.00 - 14.00


ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΑ ΑΤΖΕΝΤΑ

Απρ 11, 2014

Μέτα τη λήξη της χθεσινής ενημερωτικής συνάντησης (10-4-2014), βρέθηκε μία ατζέντα που έχασε κάποιος κύριος ή κυρία.

Μπορεί να έρθει στο γραφείο του Δημαρχείου (1ος Όροφος, δίπλα στα ΚΕΠ), για να την παραλάβει.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Απρ 9, 2014

Την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 οργανώθηκε η 1η Συνάντηση των Συμμετεχόντων στο 2ο Κύκλο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Η/Υ. Η συνάντηση θα γίνει στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δήμου και θα δοθεί στους εκπαιδευόκενους:

 • Ενημέρωση και Παρουσίαση του Προγράμματος
 • Dossier με εκπαιδευτικό υλικό, προγράμμτα και κατευθύνσεις
 • DVD Ασκήσεων Προσομοίωσης
 • DVD Ηλεκτρονικού Βιβλίου E-Book Office 2010
 • Κατευθύνσεις για εισαγωγή στην πλατφόρμα e-learning με προσωπικούς κωδικούς και κλειδιά εγγραφής

Τα μαθήματα ξεκινούν την Παρασκευή 11/4/2014 για το 3ο Τμήμα Intermediate (7 ενοτήτων) και το Σάββατο 12/4/2014 για το 2ο Τμήμα Intermediate (5 ενοτήτων) 

Καλή Αρχή


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάρ 31, 2014

Για την καλύτερη και αρτιότερη ετοιμασία σας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής εξασφαλίσαμε για όλους τους συμμετέχοντες τη διεύρυνση του ωραρίου της αίθουσας υπολογιστών στο Master ΚΕΚ για ασκήσεις προσομοίωσης καθημερινά 15.00-21.00.

Ταυτόχρονα και συνδυαστικά για την ελάφρυνση των εξετάσεων ώστε να δίνονται μόνο δύο (2) ενότητες κάθε ημέρα, μετακινήσαμε ημερομηνιακά τις εξετάσεις.

Οι νέες Ημερομηνίες για τις εξετάσεις, οι Ενότητες εξέτασης και τα Τμήματα ανά ώρα είναι:
Τρίτη 15 Απριλίου

WINDOWS 7 WORD 2010
15.00 - 16.00   Extra Τμήμα 16.00 - 17.00   Extra Τμήμα
17.00 - 18.00   1ο Τμήμα 18.00 - 19.00   1ο Τμήμα
19.00 - 20.00   2ο Τμήμα 20.00 - 21.00   2ο Τμήμα


Τετάρτη 16 Απριλίου

INTERNET OUTLOOK EXCEL 2010
15.00 - 16.00   Extra Τμήμα 16.00 - 17.00   Extra Τμήμα
17.00 - 18.00   1o Τμήμα 18.00 - 19.00   1ο Τμήμα
19.00 - 20.00   2o Τμήμα 20.00 - 21.00   2ο Τμήμα

 

Σάββατο 26 Απριλίου

EXCEL  2010   &  WORD  2010      WORD  2010  &  WINDOWS 7
10.00-11.00 11.00-12.00
POWERPOINT 2010 & INTERNET-OUTLOOK ACCESS 2010  &  INTERNET-OUTLOOK          
12.00-13.00 13.00-14.00
POWERPOINT 2010  &  WINDOWS 7 ACCESS 2010  & INTERNET-OUTLOOK
14.00-15.00 15.00-16.00
 

 


 

Για περισσότερες πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις 2132000169


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Μάρ 31, 2014

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για την καλύτερη εξάσκηση σας λίγο πριν τις εξετάσεις - μετά και από δικά σας αιτήματα - εξασφαλίσαμε για όλους τους συμμετέχοντες τη διεύρυνση του ωραρίου της αίθουσας υπολογιστών στο Master ΚΕΚ.

Το νέο ωράριο που ισχύει συμπληρωματικά καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή είναι 15.00 - 21.00

Παρακαλούμε οργανώστε το πρόγραμμα σας και εξασκηθείτε όσο περισσότερο μπορείτε στις Ασκήσεις προσομοίωσης.

Συνδυαστικά και αφού ήδη έχουν τελειώσει τα μαθήματα θα φροντίσουμε ώστε οι εξετάσεις να μετακινηθούν ημερομηνιακά για την καλύτερη και αρτιότερη πρακτική εξάσκηση και ετοιμασία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες 213 2000169

 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO

Μάρ 24, 2014

Για την καλύτερη εκμάθηση της Συγχώνευσης Αλληλογραφίας στο Word συμπληρωματικά μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ενδιαφέρον Εκπαιδευτικό Video στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.youtube.com/watch?v=e5Hi8dHBwmY

 


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μάρ 24, 2014

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την Εξόφληση των συνδρομών της Συμμετοχής σας στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Περισσότερες Πληροφορίες 213 2000169


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μάρ 24, 2014

Παρακαλούμε ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης που προγραμματίζουμε στις αρχές Απριλίου για τις ενότητες που είστε έτοιμοι στο 2132000169


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - INTERNET OUTLOOK WORD

Μάρ 24, 2014

Σας ενημερώνουμε πως την Κυριακή 30 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί Συμπληρωματικό Μάθημα. ανασκόπηση ύλης και επίλυση αποριών, στο Word και στο: Internet - Email από 15.00 εως 20.00 ιδιαίτερα για τους συμμετέχοντες στο Τμήμα Πέμπτης - Κυριακής. 

Θα μπορούν να το παρακολουθήσουν και όσοι άλλοι επιθυμούν με δήλωση συμμετοχής στο 213 2000169


ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΛΗΣ

Μάρ 24, 2014

Σας ενημερώνουμε όπως την Παρασκευή 28 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα για την ανασκόπηση της ύλης και επίλυση αποριών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 • 16.00 - 18.00: Internet - Email
 • 18.00 - 22.30: Windows, Word, Excel, Powerpoint

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μάρ 24, 2014

Σας ενημερώνουμε πως οι υπολογιστές του εκπαιδευτικού κέντρου Master Κ.Ε.Κ. θα είναι διαθέσιμοι για την πρακτική σας εξάσκηση με ασκήσεις προσομοίωσης εξετάσεων, τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

 • Σάββατο 29 Μαρτίου: 09.30 – 15.00
 • Κυριακή 30 Μαρτίου: 09.30 – 14.00

Παρακαλούμε όπως οργανώσετε την Πρακτική σας εξάσκηση άκρως απαραίτητη για τις Εξετάσεις σας


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (E-LEARNING)

Φεβ 26, 2014

Εστάλησαν οι κωδικοί για την είσοδο στην Πλατφόρμα E-Learning του προγράμματος "Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Πληροφορικής" του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στους Συμμετέχοντες Εκαπιδευόμενους με τη διαδικασία του e-learning.

Όλοι οι κωδικοί των συμμετεχόντων στα υπόλοιπα προγράμματα θα παραδοθούν την ώρα μαθημάτων στην Αίθουσα Διδασκαλίας

Καλή Αρχή...!!!


ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ...!!!

Φεβ 25, 2014

Ξεκίνησαν τα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Πληροφορικής με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι πρώτοι 20 συμμετέχοντες μυήθηκαν στη Νέα Τεχνολογία και εκπαιδεύτηκαν στα πρώτα μαθήματα:

 • Εισαγωγή στους Η/Υ
 • Windows 7
 • Microsoft Word 2010

Την Τρίτη 25 και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου ξεκινούν άλλα 2 Νέα Τμήματα όπου 40 νέοι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στα πρώτα μαθήματα.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ...!!! 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΣ 2022

Μάι 6, 2011

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (10:00-15:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ WINDOWS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ WORD 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ WORD 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ EXCEL 1  (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ EXCEL  2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΟΥ ACCESS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT (10.00-15.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΣ 2022

Μάι 6, 2011

α δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (10:00-15:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ WINDOWS (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΙΟΥ WORD 1 (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΙΟΥ WORD 2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ EXCEL 1  (10.00-15.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ EXCEL  2 (10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ INTERNET – OUTLOOK (10.00-15.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ POWERPOINT(10.00-15.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ACCESS  (10.00-15.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 IOYNIΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 IOYNIΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 IOYNIΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 IOYNIΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Μάρ 28, 2011

α δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1(09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK  (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (15:00-20:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1 (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1  (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL  2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΪΟΥ INTERNET – OUTLOOK (15.00-20.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ POWERPOINT  (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ ACCESS (09.00-14.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Μάρ 28, 2011

Τα δια ζώσης μαθήματα αρχίζουν κάθε εβδομάδα στις υπέροχες αίθουσες Η/Υ του "ΠΟΛΙΣ", τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας όλων. Τα μαθήματα τα οποία θα γίνονται δια ζώσης θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε & LIVE από το σπίτι σας και να συμμετέχετε σε αυτά ταυτόχρονα, σε περίπτωση που το επιλέξετε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ZOOM:

ΤΜΗΜΑTA ΜΑΡΤΙΟΥ:
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ POWERPOINT (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ACCESS (09.00-14.00)


TΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ (09:00-14:00):

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1(09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1  (09.00-14.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2 (09.00-14.00)
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK  (09.00-14.00)

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (17:00-22:00):

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2 (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1 (17.00-22.00)
ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 2 (17.00-22.00) 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (17.00-22.00) 

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (15:00-20:00) :

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WINDOWS (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 1 (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ WORD 2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL 1  (15.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ EXCEL  2 (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΙΟΥ INTERNET – OUTLOOK (15.00-20.00)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ POWERPOINT ΚΑΙ ACCESS:

ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT (17.00-22.00)
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ ACCESS (17.00-22.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ POWERPOINT  (15.00-20.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ ACCESS (09.00-14.00)

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (14.00-20.00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (10.00-16.00)