Πανω

Αναζήτηση

Δημόσια Διαβούλευση

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς και στην αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων έχει σημάνει την ανάγκη για τη σύναψη ενός νέου συμβολαίου μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η αύξηση της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων θεωρείται αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στους μηχανισμούς διαβούλευσης ισοδυναμεί με την αλλαγή του κυβερνητικού παραδείγματος στην Ελληνική Δημοκρατία. Στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής,...
Διαβάστε περισσότερα


Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: - Η κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής και εν γένει τεχνικών έργων κάθε είδους στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου καθώς και η ανάληψη παρόμοιων έργων σε άλλους Δήμους και κοινότητες. - Η ανάληψη, η εκτέλεση και η διαχείριση έργων οικιστικής ανάπλασης και ανάπτυξης καθώς και η συμμετοχή σε εταιρείες/κοινοπραξίες μικτής οικονομίας για την οικιστική ανάπτυξη περιοχών. - Η κατασκευή, συντήρηση και εμπορική - οικονομική εκμετάλλευση διαχείριση,...
Διαβάστε περισσότερα