Πανω

Αναζήτηση

Κανονισμός Καθαριότητας (προσχέδιο) 
Σχετικά αρχεία:
Προσχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας [0,18 MB]

Ο σκοπός του κανονισμού καθαριότητας είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο των πολιτών-κατοίκων του Δήμου μας όσο και των Υπηρεσιών αυτού καθώς η τήρησή του θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη πόλη μας.


ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού προσδοκάται να συμβάλλει:

- Στη βελτιστοποίηση της παροχής καθαριότητας στη πόλη με αποτέλεσμα τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών.
- Στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Στην προστασία της δημόσιας υγείας.
- Στο περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων και στην αξιοποίηση των υλικών που ανακυκλώνονται.
- Στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την ενημέρωση, κατάρτιση και παροχή κινήτρων.
- Στην ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια, παρέχοντας στοιχεία στην Διοίκηση.

Διαβάστε ολόκληρο το προσχέδιο του κανονισμού καθαριότητας στο σχετικό αρχείο