Πανω

Αναζήτηση

Δημοτολόγιο 
Σχετικά αρχεία:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ [0,02 MB]
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ [0,02 MB]
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ [0,02 MB]
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ (ΕΓΓΑΜΟΙ ) [0,01 MB]
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΑΓΑΜΟΙ [0,01 MB]
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ [0,01 MB]
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ [0,01 MB]
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ [0,04 MB]
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ [0,01 MB]

Έκδοση πιστοποιητικών:  

·         Γέννησης για έκδοση ταυτότητας, έκδοση διαβατηρίου, σχολική χρήση, για κάθε νόμιμη χρήση

·          Οικογενειακής κατάστασης

·          Εγγυτέρων συγγενών

·          Οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

·          Πιστοποιητικού αγαμίας

·          Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για τους δημότες μας

·          Πιστοποιητικό εντοπιότητας

·          Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων

·          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον ΟΓΑ

·          Γέννησης για στρατιωτικές σχολές

Μεταδημοτεύσεις: 

·                     Λόγω διετούς κατοικίας

·                     Ενός εκ των δυο συζύγων στο Δήμο μας όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

·                     Λόγω αρχικής δημοτικότητας

·                     Λόγω υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές

Μεταβολές στις οικογενειακές μερίδες:

·                     Λόγω γάμου

·                     Λόγω διαζυγίου

·                     Λόγω γέννησης

·                     Λόγω θανάτου

Εγγραφή στο Δημοτολόγιο:

·                     Λόγω γέννησης

·                     Λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας

Πολιτογράφηση

Εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών

Αλλαγή επωνύμου, εξελληνισμός επωνύμου και κύριου ονόματος

Μητρώα Αρρένων:

·                     Εγγραφή αδηλώτου

·                     Μετεγγραφή στα μητρώα αρρένων

·                     Διαγραφή λόγω θανάτου

·                     Προσθήκη κύριου ονόματος

·                     Διαγραφή ως δις εγγεγραμμένος

Σύνταξη στρατολογικών πινάκων