Πανω

Αναζήτηση

Βοήθεια στο σπίτι 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

Στόχος του προγράμματος  «Βοήθεια Στο Σπίτι» είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και  πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης κατ’ οίκον σε άτομα της τρίτης ηλικίας και ΑμΕΑ με πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από μια Κοινωνική Λειτουργό, μια Νοσηλεύτρια και μια Οικογενειακή Βοηθό που παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια κατ’ οίκον. 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετουμένων ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.

Η Κοινωνική Λειτουργός, έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Διεξάγει την κοινωνική έρευνα, αξιολόγηση – εκτίμηση και ένταξη των εξυπηρετούμενων στο πρόγραμμα και αναλαμβάνει την κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των ατόμων αλλά και των οικογενειών τους. Συγχρόνως, συνεργάζεται και διαμεσολαβεί με τοπικούς κοινωνικούς φορείς όπως Κοινωνική Πρόνοια, Ξενώνες, Αστυνομικό Τμήμα, Ιερούς Ναούς,  Κέντρο Ψυχικής Υγείας,  ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές, υπηρεσίες υγείας  κ.α. Επίσης  ενημερώνει την ευρύτερη κοινότητα για το πρόγραμμα  και συντονίζει την εθελοντική ομάδα.

Η Νοσηλεύτρια του προγράμματος ασχολείται με την νοσηλευτική φροντίδα των ατόμων (μέτρηση αρτηριακής πίεσης – εξετάσεις σακχάρου – χοληστερόλης, ενέσεις, περιποίηση κατακλίσεων κ.λ.π.). Παράλληλα, συνεργάζεται με ιατρικές και νοσηλευτικές μονάδες, παρακολουθεί την σωστή φαρμακευτική αγωγή, ασχολείται με την διεκπεραίωση των φαρμάκων, τις διαδικασίες για το γραφειοκρατικό μέρος των ασφαλιστικών ταμείων και την συνοδεία μοναχικών ασθενών σε Νοσοκομεία, ΙΚΑ, Δημοτικά Ιατρεία κ.λ.π. Επίσης ασχολείται με την οικογένεια παρέχοντας τους κοινωνική στήριξη και εκπαιδεύοντας τους όσον αφορά την ατομική τους υγιεινή και τήρησης της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Η Οικογενειακή Βοηθός συμβάλλει στην υγιεινή του χώρου με βασική καθαριότητα και τακτοποίηση του σπιτιού στοχεύοντας  στην αξιοπρεπή διαβίωση του εξυπηρετούμενου. Αναλαμβάνει εξωτερικές εργασίες (όπως πληρωμή λογαριασμών, αγορά ειδών πρώτης ανάγκης ψώνια), συνοδεία σε γιατρό ή στο νοσοκομείο και φροντίδα της ατομικής υγιεινής. Παρακολουθεί την τήρηση φαρμακευτικής αγωγής, προετοιμασία φαγητού και συντροφιά στα μέλη του προγράμματος.

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα άτομα που χρήζουν φροντίδας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, κατοίκους του Δήμου που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και στερούνται οικογενειακού υποστηρικτικού περιβάλλοντος με προτεραιότητα σ' αυτούς που:

  • Δεν εξυπηρετούνται πλήρως
  • Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
  • Διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλειμμένοι
  • Δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ντρούκα Δήμητρα στο τηλέφωνο 210-2832500  από τις 8:00 – 9:00 και 13:00 – 15:00