Πανω

Αναζήτηση

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Σχετικά αρχεία:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ [0,03 MB]

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται  σε μία ευρύτερη στρατηγική κοινωνικής παρέμβασης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η, με αξιοπρεπείς όρους, επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.​


Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα διανέμονται δωρεάν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού:

·  Τυποποιημένα τρόφιμα

·  Ρούχα (για παιδιά  και μεγάλους)

·  Είδη βρεφανάπτυξης, παιχνίδια

·  Ιατρικά βοηθητικά είδη

Με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η, με αξιοπρεπείς όρους, επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα και εξετάζονται παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση π.χ. πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένειες, οικογενειακά προβλήματα, απουσία οικογένειας, προβλήματα απασχολησιμότητας/ ανεργίας, προβλήματα υγείας ή αναπηρίας.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1 άτομο

6.000 €

2 άτομα

7.500 €

3 άτομα

9.000 €

4 άτομα

10.500 €

5 άτομα

13.000 €

6 άτομα και άνω

15.000 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα απευθύνονται στο γραφείο κοινωνικής πολιτικής και θα υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής προσκομίζοντας και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2.     Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο  μέσω του οποίου θα βεβαιώνει την διεύθυνση κατοικίας του.

3.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4.     Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε9

5.     Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό.

6.     Σε περίπτωση προβλημάτων υγείας, γνωμάτευση από δημόσιο φορέα.

7.     Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας.