Πανω

Αναζήτηση

Σχολικές Επιτροπές 
Σχετικά αρχεία:
Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών [0,14 MB]

Οι σχολικές επιτροπές είναι τα νεοσύστατα νομικά πρόσωπα των δήμων που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» οι σχολικές επιτροπές που λειτουργούσαν μέχρι τώρα καταργήθηκαν και στην θέση τους δημιουργούνται δύο νέα νομικά πρόσωπα, η σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία και η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα γυμνάσια και λύκεια. 

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών επιτροπών ορίζεται από τον Καλλικράτη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που μπορείτε να δείτε στο σχετικό αρχείο


Τα Διοικητικά Συμβούλια  των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι:
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Πασχάλης Γονατάς.
Αντιπρόεδρος: Ασμακλή Δέσποινα.
Μέλη: Καρράς Χρήστος, Γαλακτοπούλου Μαρία, Παπαδάτος Γρηγόριος, Σαλιάρης Παναγιώτης, Ρέτσος Γεώργιος, Μανωλοπούλου Αμαλία, Χρυσός Εμμανουήλ, Δουλκερίδου Ελένη, Μέλλιου Καλλιόπη, Στέφας Βασίλειος, Αγγελής Γεώργιος, Ορτουλίδης Ευστάθιος, Ζησιμοπούλου Ελένη.


ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Ασμακλή Δέσποινα.
Αντιπρόεδρος: Κράλλη Παρασκευή.
Μέλη: Παπαδάτος Γρηγόριος, Γονατάς Πασχάλης, Χαρώνη Ιωάννα, Γιαννίκου – Κάζα Αριάδνη,  Χαριλάου Νεόφυτος, Ιουστινιανού Ελισσάβετ, Γαλιάτσος Αλέξης, Λεκάτη Φωτεινή, Θεοφάνους Σοφία, Πάσχος Θεόδωρος, Ιωσιφίδου Μακρίνα, Κουτσογιάννης Ευάγγελος, Βούτσα Ιωάννα.