Πανω

Αναζήτηση

Κέντρο ενημέρωσης & έρευνας για τις εξαρτήσεις (ΚΕΝΕΕ)!! 

Σκοπός του κέντρου είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων και η προαγωγή της ψυχικής υγείας, με στόχο την πρωτογενή πρόληψη, δευτερογενή πρόληψη, πρόγραμμα πρόληψης γονέων, πρόγραμμα πρόληψης εκπαιδευτικών, πρόγραμμα πρόληψης εφήβων, συμβουλευτική υπηρεσία.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το σχολείο είναι το δεύτερο κοινωνικό σύστημα όπου το άτομο μαθαίνει πώς να λετουργεί στην κοινωνία.
Εδώ γίνεται μέλος μιας ευρύτερης κοινωνικής ομάδας, στην οποία αποκτά γνώσεις, δημιουργεί σχέσεις και αντιμετωπίζει τους κανόνες του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, αξιοποιώντας τον ρόλο τους, να βοηθήσουν στην καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού και του εφήβου.

Τα προγράμματα εκπαιδευτικών που υλοποιούνται έχουν στόχο:
-     Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα εξαρτήσεων
-     Τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στο σχολείο
-     Τη διευκόλυνση στη δημιουργία λειτουργικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητή
-     Την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των μαθητών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Η οικογένεια είναι η πρώτη και η βασική ομάδα κοινωνικοποίησης των παιδιών
Μέσα στην οικογένεια το παιδί χτίζει την εικόνα του εαυτού του, μαθαίνει να επικοινωνεί, να συνεργάζεται και να διαμορφώνει αξίες.

Τα προγράμματα γονέων που υλοποιούνται στόχο έχουν:
-     Τη διευκόλυνση της επικοινωνίας στην οικογένεια
-     Τη στήριξη στον γονεικό ρόλο
-     Τη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
Το κέντρο ενημέρωσης και έρευνας για τις εξαρτήσεις κινητοποιεί χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειες τους προς θεραπεία.
Επίσης παραπέμπει το άτομο αξιολογώντας τις ανάγκες του, στο κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Βασικές αρχές είναι:
-     Η εθελοντική προσέγγιση
-     Η τήρηση απορρήτου των στοιχείων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΦΗΒΩΝ
Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος, στην οποία ο έφηβος διαμορφώνει την ταυτότητα του, ξεκαθαρίζει τις αξίες του, επιλέγει την επαγγελματική του κατεύθυνση, βιώνοντας αλλαγές στο βιολογικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο.
Ο έφηβος χρειάζεται υποστήριξη έτσι ώστε να αναπτύξει τις ικανότητες του.

Τα προγράμματα πρόληψης που σχεδιάζονται στοχεύουν:
-     Στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
-     Στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων επικοινωνίας
-     Στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να παίρνει αποφάσεις
-     Στην ανάπτυξη υγιών στάσεων ζωής

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
Βασική αρχή της πρωτογενούς πρόληψης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, που βοηθούν το άτομο να αναπτύξει υγιή στάση στη ζωή του.

Τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης σχεδιάζονται ώστε:
-     Να ενημερώνουν έγκυρα για τα θέματα των εξαρτήσεων
-     Να εκπαιδεύουν στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
-     Να βοηθούν στην ανάπτυξη θετικών στάσεων ζωής

Και απευθύνονται σε:
-     Γονείς
-     Εκπαιδευτικούς
-     Εφήβους
-     Συλλόγους
-     Άτομα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Απευθύνεται σε:
-     Γονείς
-     Εφήβους
-     Νέους και οικογένειες σε θέματα εξαρτήσεων
-     Επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων

Επιστημονική Ομάδα: Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός

Διεύθυνση: Παπαϊωάννου 15-17  1ος όροφος,
Τηλ.: 210-2840899 – fax.: 210-2835228
e-mail:keneedi@otenet.gr