Πανω

Αναζήτηση

ΚΑΠΗ (Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας) 

Τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
με την παροχή κοινωνικής στήριξης, ιατρικής φροντίδας, ψυχαγωγίας, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, δραστηριοποίησης μέσα από ομάδες αυτενέργειας και κοινωνικοποίησης, αποσκοπούν στο να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Είκοσι έξι χρόνια μετά την λειτουργία του πρώτου ΚΑΠΗ στην πόλη μας τα ΚΑΠΗ έχουν καθιερωθεί στην συνείδησή μας σαν ένας θεσμός που στηρίζει, προστατεύει, ψυχαγωγεί και σε τελευταία ανάλυση ενθαρύνει τους ηλικιωμένους μας να είναι δραστήρια άτομα μέσα στη κοινωνία.

Σήμερα στο Ηράκλειο λειτουργούν πέντε ΚΑΠΗ προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από τρεις χιλιάδες άτομα.

Εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και οικογενειακοί βοηθοί) σε συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρο Εργοθεραπείας, μουσικοί του Δήμου κλπ) είναι πάντα στη διάθεση των ηλικιωμένων γιά όποιο θέμα προκύψει και υλοποιούν προγράμματα και δράσεις που αφορούν την Τρίτη Ηλικία.

Στα ΚΑΠΗ λειτουργούν διάφορες ομάδες από τις οποίες το μέλος του ΚΑΠΗ μπορεί να επιλέξει την δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει (Ομάδες ψυχαγωγίας, επιμόρφωσης,  εθελοντισμού, βιβλιοθήκης, χειροτεχνίας, χορωδίας, χορού, γυμναστικής, αγωγής υγείας κλπ)


Υπηρεσίες που παρέχονται

Υγεία
• Κοινωνική Εργασία σε άτομα και ομάδες 
• Αγωγή Υγείας σε άτομα και σε ομάδες
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Παθολογικό ιατρείο
• Φυσικοθεραπεία 
• Γυμναστική

Επιμόρφωση-Εκπαίδευση
• Προγράμματα επιμόρφωσης (ομιλίες από ειδικούς, επισκέψεις κλπ)
• Δανειστική βιβλιοθήκη

Ψυχαγωγία-Δημιουργική Απασχόληση
• Εκδρομές ημερήσιες
• Θαλάσσια μπάνια
• Πρωινοί η Απογευματινοί Περίπατοι
• Παρακολούθηση Θεατρικών Παραστάσεων, Συναυλιών κλπ
• Ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις
• Εορτασμοί (εθνικών επετείων, παγκοσμίων ημερών  κλπ)
• Κατασκηνωτικά προγράμματα
• Χορωδία
• Χορός
• Χειροτεχνία
• Αλληλοβοήθεια και Εθελοντισμός

Στον Δήμο μας λειτουργούν  5 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.) που υπάγονται στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας:
• ΚΑΠΗ Αττικής & Ζεφύρου 24 kapikanapitsas@hotmail.com 
• ΚΑΠΗ Αυγής 49 
• ΚΑΠΗ Ελεών & Ελευθερίου Βενιζέλου obasistas@hotmail.com 
• ΚΑΠΗ Πολυτεχνείου & Ελπίδος 14 alphakapi@hotmai.com 
• ΚΑΠΗ Πρ. Λόφου 94 irenetsaniklidou@hotmail.com