Πανω

Αναζήτηση

Πρωτοβάθμια φροντίδα στα σχολεία 

Η υπηρεσία λετουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας των Δημοτικών Ιατρείων με το υπουργείο υγείας και παδείας, μέσα από τα τμήματα προαγωγής και αγωγής της υγείας

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2794340.