Πανω

Αναζήτηση

Εθελοντική αιμοδοσία κέντρο κοινωνικής πρόνοιας - Σύλλογος Εργαζομένων 

«Άνοιξε το δρόμο στη ζωή προσφέροντας 10 λεπτά από το χρόνο σου»


Τα Δημοτικά Ιατρεία με την κινητή μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου "Αγ. Σοφία" πραγματοποιούν εθλεοντική αιμοδοσία, 2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Ιούνιο, σε συνεργασία με τον σύλλογο εργαζομένων και τις σχολές ΟΑΕΔ που έχουν έδρα στον δήμο Ηρακλείου Αττικής.,  


Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 2794340, 210 2717451