Επαγγελματικός Οδηγός

Αναζητήστε επαγγελματίες, επιχειρήσεις και υπηρεσίες

ΑΝΑ.ΨΥΧ.Υ. Αναβαθμοί Ψυχικής Υγείας

Συμβουλευτική – Στήριξη Οικογένειας – Επικοινωνία – Ψυχοθεραπεία – Εκπαίδευση Ενηλίκων
Περιγραφή

Αναβαθμοί Ψυχικής Υγείας

Το κέντρο Αναβαθμοί Ψυχικής Υγείας (ΑΝΑ.ΨΥΧ.Υ.) ιδρύθηκε το 2011. Είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ιδεών και εμπειριών από διαφορετικά πλαίσια. Η συνάντηση των συνεργατών του κέντρου και η μακροχρόνια κοινή τους πορεία οδήγησε στη δημιουργία ενός χώρου ο οποίος έχει ως στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη και την ενθάρρυνση ατόμων και των οικογενειών τους αλλά και την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που αποτελούν σκαλοπάτια (αναβαθμούς) της προσωπικής ανάπτυξης και της ψυχικής υγείας. 

Οι Αναβαθμοί Ψυχικής Υγείας έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και βασίζονται στο συστημικό μοντέλο, αντλώντας, ανάλογα με τις ανάγκες, ιδέες και από τη συνθετική προσέγγιση.

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

τηλ 6973822910

maria@anapsychi.gr 
 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ (PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

τηλ 6947724794

katerina@anapsychi.gr 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η επιστήμη της Συμβουλευτικής ασχολείται με τη φύση, την ανάπτυξη και τα προβλήματα της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς. 

Στόχος μας είναι η παροχή βοήθειας και στήριξης σε άτομα και στο περιβάλλον τους, με κατανόηση και ενσυναίσθηση, «μπαίνοντας στον κόσμο» του άλλου, ακούγοντας ό,τι ακούει, νιώθοντας ό,τι ασθάνεται, ώστε το άτομο να κατανοήσει τον εαυτό του καλύτερα, να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του αποτελεσματικά, να μάθει να παίρνει σωστές αποφάσεις και να αυτενεργεί.

Οι συμβουλευτικές συναντήσεις είναι ατομικές ή ομαδικές και απευθύνονται σε:

* ενήλικες 

* ζευγάρια 

* οικογένειες

Συγκροτούνται, επίσης, ομάδες συνομηλίκων για:

* εφήβους 

* νέους

* άτομα με κοινά ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά

 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία που παρέχεται είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο έχει ως στόχο να δείξει στον άνθρωπο τρόπους με τους οποίους θα αποφύγει την ψυχική ένταση και θα ελέγξει δύσκολες συμπεριφορές και συναισθήματα.

Οι συνεδρίες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες (ενήλικες, οικογένειες, γονείς…)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οι σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων για:

* προσωπική ανάπτυξη 

* διαχείριση κρίσεων και δύσκολων καταστάσεων όπως η εξάρτηση από ουσίες, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο 

* διαχείριση συναισθημάτων και άγχους

*καθοδήγηση στις διαπροσωπικές σχέσεις

* επικοινωνία

* αυτογνωσία και αυτοαντίληψη

* επαγγελματικό προσανατολισμό


μας οδήγησαν στην οργάνωση εκπαιδευτικών – βιωματικών σεμιναρίων με σχετική θεματολογία. 

Μέσα από την πολυετή εμπειρία, στόχος μας είναι η προσφορά καινοτόμου γνώσης και η διεύρυνση των ικανοτήτων του ατόμου για ενσυνείδητη διαμόρφωση του εαυτού του, δηλαδή η προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας,εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, γονείςφοιτητές/σπουδαστές

Φωτογραφίες
Χάρτης