ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 120€ ΣΥΝΟΛΙΚΟ & ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ: ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 27, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 - ΠΟΛΙΣ

Πανω

Αναζήτηση