"ΑΞΙΕΣ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ" ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΙΟΥ 2018 (19.00-22.00) - ΠΟΛΙΣ

Πανω

Αναζήτηση