"ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ" ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ" ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (19.00-22.00) - ΠΟΛΙΣ

Πανω

Αναζήτηση