"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ" ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ" ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (19.00-22.00) - ΠΟΛΙΣ

Πανω

Αναζήτηση