ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΕΠ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ 120€: ΗΜΙΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΣ | Εκπαίδευση - Πολιτισμός

Πανω

Αναζήτηση