"ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ" ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (19.00-22.00) - ΠΟΛΙΣ | Εκπαίδευση - Πολιτισμός

Πανω

Αναζήτηση