ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ (ECDL) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΥΠΟΠΑΙΘ) & ΓΓΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015, - ΠΟΛΙΣ | Εκπαίδευση - Πολιτισμός

Πανω

Αναζήτηση